• Crnogorski

Zapošljavanje

Obrazac za prijavu na slobodno radno mjesto – dalje

CV template – dalje

 • Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD
 • Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD
 • Oglašava se popuna radnog mjesta rukovodilac/teljka sluzbe za unutrasnju reviziju jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta rukovodilac/teljka sektora komunalne policije, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove i obračun komunalija, jedan/na izvršilac/teljka na neodrađeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta koordinator/ka za protokol jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca I za poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

 

 • Oglašava se prijem jednog pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat, na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka(nivo I), jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka(nivo II), jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca II za poslove imovine, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca III za stambenu oblast jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – viši savjetnik/ca III za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – koordinator/ka za protokol, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za rodnu ravnopravnosti, ljudska i manjinska prava, jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – referent/kinja – higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – savjetnik/ca III za komunikaciono preventivne poslove, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – referent/kinja za vozni park, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – referent-vatrogasac-spasilac, osam izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se prijem jednog pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat, na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – viši savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent-vatrogasac spasilac, osam izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja administrativni izvršilac/teljka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja -higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta namještenik/ca-higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda, tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja za vozni park jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta šef/ica odjeljenja za razvojne investicije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac – vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta saradnik/ca I za operativno planske poslove odbrane i bezbjednosti, zaštite i spašavanja jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pripreme, realizacije i praćenja projekata jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca II za operativne poslove i preventivne aktivnosti na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja – arhivski/a tehničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I za analizu, praćenje, izradu akata iz nadlježnosti kancelarije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I za obrazovanje, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne i poslove iz oblasti turizma – ovlašćeno službeno lice dva/ije izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac -vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za informatiku i računarstvo jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta ovlašćeno lice za zastupanje opštine Tivat pred sudskim i drugim državnim organima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca III za obavljanje administrativno – tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta inspektor/ica III za lokalne puteve i poslove saobraćaja – ovlašćeno službeno lice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za međunarodnu saradnju jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca III za poslove pisarnice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravna pitanja – PDF
 • Raspisuje se oglas za prijem jednog/e pripravnika/ce u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF
 • Raspisuje se oglas za prijem tri pripravnika u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica III za stambeno-komunalne i poslove iz oblasti turizma-ovlašćeno službeno lice na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a referent/kinja za terensku naplatu lokalnih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – inspektor/ica i za lokalne javne prihode, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica i za stambeno-komunalne i poslove turizma – ovlašćeno službeno lice, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – rukovodilac/teljka odjeljenja lokalnih javnih prihoda, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovni/a sekretar/ka, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kabineta, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF

 

 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto rukovodilac/teljka službe za opšte i zajedničke poslove jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekreterijata za imovinu jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto direktor/ica za investicije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za turizam i preduzetništvo jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energersku efikasnost jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto načelnik/ca komunalne policije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto pomoćnik/ca sekretara/ke za finansije i lokalne javne prihode na period od pet godina – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovna sekretarica jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kabineta jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove – ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a savjetnik/ca i ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak , jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Namještenik/ca – higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne namještenice za vrijeme održavanja trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme
 • ispravka javnog oglasa – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne samouprave Opštine Tivat – PDF
 • Komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne poslove – ovlašćeno službeno lice, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih poslova, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat – PDF
 • Rukovodilac/teljka Službe Predsjednik jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na određeno vrijeme do povratka službenice sa trudničkog/porodiljskog odsustva – PDF
 • Direktor/ka Direkcije za investicije na period od četiri godine – PDF

Partneri