UTU – SKENIRANI AKTI

29 avg 2013

PRILOZI ZA UTU

Klikovac Siniša

– Kilibarda Rašo

– Jeroen Frech 0902-848

– Mirčić Branislav

– Zornija Olga

– Peković Blagoje

– Jeroen Frech

– Marić Miloš

– Josić Svetlana

– Luštica Development A.D.

– Bunjevac Jadranka i Sreto

– Khasannov Fanis

– Veljic Dragan

– Karl Development d.o.o.

– Joksimović Jole

– Labović Milivoje

– Breffni Enterprises d.o.o. 

– Klakor Jovan

– Perušin Antun

– Deković Anton

– Klikovac Siniša

– Kovač Đorđe

– Marić Miloš

– Samardžić Vlado

– Samardžić Miloš

– Vukadinović Radenko

– Begović Radivoj

– Ispravka UTU 0902-781/8-13

– Krivokapić Božidar

– Krstović Radojica

– Preljević Selma

– Bojović Dragoljub

– Gallately Smit Ljiljana

– Ilić Vladan

– Jovičić Tamara

– Ban Mladen

– Preljević Selima

– Radošević Marko

– Ipravka UTU broj 0902-369/3 od 22.06.2012.

– Obrenović Vlado

– Rajčević Zvonimir 0902-767/2-2013

– Rajčević Zvonimir 0902-767/3-2013

– Stamatović Danilo

– Tomičić Danijela

– Josić Odbijen

– Josić Svetlana

– Kaluđerović Jelka

– Krunić Vukosav

– Popović Rade

– Rončević Milan

– Brajković Matija

– Bunjevac Jadranka

– Dubravčević Neđeljko 0902-744/4

– Franović Ivana

– Ivanović Arsenije

– Jaćimović Blagoje

– Maslova Goran 0902-699/5

– Maslovar Goran 0902-699/4

– Pavićević Dragan

– Peković Zoran

– Popović Ljubomir

– Radonjić Jelena

– Čulina Aleksandar

– Kameri Keće

– Knežević Marko

– Matović Stevan

– Mirkov Valentina

– Petrić Slavica

– Đurković Miladin

– Marić Dragan

– Maslovar Goran

– Rončević Milan

– Šušić Vjera 

– Đumić Milan

– Dubravčević Neđeljko

– Gverović Anđelko

– Josić Svetlana

– Jovanović Milorad

– Kolodiazhnyi Andreia

– Luke Cristopher Bonham

– Utješinović Miroslav

– Vukčević Vujadin

Berlizev Sergey

Bujković Vojislav

– Dimovski Nada

Direkcija za imovinu – 0902-556/8

Francesković Petar

Tomanović Jelena

Čolević Dragan

Crnogorski Telekom

Lashmanova Anastasiya

Nišavić Dragoslav

Noković Joka

Obrenović Milutin

Peričić Luka

Petrović Ivo

Port Land d.o.o.

Potezica Mira

Todorović Božidar

Mato Krstović

Vjekoslav Uskoković

Jovo Čelanović

Luka Popović

Danko Gospić

Svetomir Otović

Mara Bokun

Andrey Lybimov

– Begović Danica

– Castelli Ana

– Ćeranić Radojka

– Čulina Aleksandar

– Elektrodistribucija Tivat

– Glavočić Marko

– Ivosević Predrag

– Milić Miro

– Musaev Shakhsovara 

– Musaev Shakhsovara

– Nišavić Rada

– Radević Dragan

– Vidaković Živorad

– Vranješ Dragoljub

– Yurin Viktor

Chizov Petar 

Đokić Slobodanka

– Ivošević Mitra

– Konstatinović Gordana

Brkan Marija

– Đurišić Nedjeljka

– Đurovic Danilo

– Karić Alma

– Keljanović Goran

– Keljanović Zoran

– Najdovski Tomislav

– Petković Srećko

– Petrić Mijat

– Rončević Milan

– Teplitsky Arkady

– Trifunovic Ostoja

– Vasić Senka

Direkcija za investicije i razvoj 0902-741/2

Đukić Vukosav

Đuretić Predrag

Jakob Miler

Vizantija club doo

– Jotanović Novak 

Lazić Zdravko 

Rajović Vera 

Rolović Duško 

Varganova Irina

Vishnevskaya Alla Konstatinova

Ogden Stephen Paul

Mango Valeriy

Zeća Tahir

Vukoje Drobnjak

Mitar Perović

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju

Dejić Marija

Milojević Hadži Dragoslava

Rakočević Milan

Stanojević Verica

Stevanović Goran

Tamburić Milorad

Trojanović Zoro 0902-623

Trojanović Zoro 0902-624

Borozan Predrag

Direkcija za Investicije

Ilioska Slobodanka

Jovanović Jordan

Kojić Stevan

Lepteva Natalya

Matijašević Svetozar

Mitić Stojan

Mitrović Darka

Novaković Dušanka

Rašit Dute

Samardžić Djuro

Smodlaka Krsto

Tamburić Milorad

Trojanović Zoro

Volkov Sergey

Žarić Radovan  –  ispravka

Jovanka Stanišljević

Đuro Samardžić

Nikola Barbić

HTP Mimoza ad Tivat

Elektrodistibucija Tivat

Alekseia Kutikov

Ibrahim Radončić

Boris Blažević

Goran Veljović

Radule Lepojević

Aleksandar Šćepanović

Marija Mihaliček

Miodrag Radmanović

Zvezdan Babić

Rajko Pavićević  0902 – 577

Rajko Pavićević  0902 – 576

Srđan Milinković

Stevan Mogić 0902 – 579

Stevan Mogić 0902 – 560

Miloš Bulajić

Jovan Radeta

Podgorica properties d.o.o.

Yuriy Sukhorslov

Olga Zornija

Miodrag Perić

– Isaković Dijana

– Ivanković Dragan

– Mirojević Begajeta

– Rađen Radomir

– Rađen Radovan

– Stančević Stana

– Stanojević Veselinka

Nikolić Zoran

Chibah Smail

Adžović Zaro

Zadorin Valery

Direkcija za investicije

Arsić Velimir

Jovićević Nebojša – korekcija UTU

Mitić Rajko i Nikoleta Lazić

Grebenkin Aleksander

Čelanović Tijana

Popivoda Momčilo

Milićević Dragan

Smolović Veselin

Safet Levajić

Slobodanka Isailović 0902 – 532

Smilja Pejović

Ibro Adžović

Vladimir Bakica

Bogoljub Isailović

Slobodanka Isailović 0902 – 531

Milja Bujišić

Dragutin Lakić

Slavka Pekić

Ogden Stephen Paul

Rada Bjelivuk

Rajko Nenadović

Olivera Lazić

Goran Čvorović

Branka Starčević

Radomir Kilibarda

Željka Stegić

Zoran Mihaljiček

Direkcija za investicije 0902-546

Direkcija za investicije 0902-547

Direkcija za investicije 0902-548

Milja Bojanić

Pravoslavna parohija tivatska

Martinović Jovan

Perov Dmitry

Bogdanović Sonja

Erceg Joško 0902-572

Erceg Joško 0902-571

Erceg Joško 0902-570

Erceg Joško 0902-569

Erceg Joško 0902-514

Erceg Joško 0902-513

Erceg Joško 0902-512

Škoric Miran

Okić-Komnenić Slobodanka

Erceg Joško 0902/445

Erceg Joško 0902/443

»KNJAZ« d.o.o.

Jelisavac Vedrana