UTU – OPŠTI PRILOZI

07 feb 2014

EPCG – TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE POTROŠAČA NA EL. DISTRIBUTIVNU MREŽU – dalje

OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI – dalje

USLOVI ZA IZGRADNJU PRETPLATNIČKIH KOMUNIKACIONIH KABLOVA, KABLOVA ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU I ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG SISTEMA OBJEKATA – dalje

VODNI USLOVI ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA ZA STAMBENE I POSLOVNE OBJEKTE – dalje

SEPARATI SA URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA DUP “ŽUPA ČEŠLJAR” – dalje

SEPARATI SA URBANISTIČKO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA DUP  “GORNJI KALIMANJ” – dalje

DUP ŽUPA ČEŠLJAR OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA:

 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, namjene stanovanje male gustine (smg) – dalje
 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, namjene stanovanje srednje gustine (ss) – dalje
 • izgradnju objekta na urbanističkoj parceli, mješovite namjene (mn) – dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, mješovite namjene (mn) – dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, stanovanje male gustine (smg) – dalje
 • rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli, stanovanje srednje gustine (ss) – dalje

DUP ŽUPA ČEŠLJAR URBANISTICKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA:

 • STANOVANJA MALE GUSTINE- dalje
 • STANOVANJA MALE GUSTINE – UP Z1-91 – AUSTROUGARSKI VAHAUZ- dalje
 • STANOVANJA SREDNJE GUSTINE – dalje
 • MJEŠOVITE NAMJENE – dalje
 • MJEŠOVITE NAMJENE – LOKACIJA STARE ŠKOLE – UP Z1-1 – dalje
 • ŠKOLSTVA – UP Z1-105 – dalje
 • CENTRALNIH DJELATNOSTI CRKVA SV. ANTONA NA LOKACIJI UP Z4 –31 – dalje
 • CENTRALNIH DJELATNOSTI – VJERSKI OBJEKTI – UP Z1-90 – dalje
 • SPORTA I REKREACIJE- dalje