• Crnogorski

Javne ustanove, organizacije i D.O.O čiji je osnivač OTV

Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat – dalje

Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzej i Galerije Tivat – PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat – PDF

Plan i program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu – PDF

Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerije Tivat – PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu – dalje

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat – dalje

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat – dalje

Odluka o usvajanju plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016.godinu – dalje

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2016. godinu – dalje

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 doc

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015
doc

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ – dalje

Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu – dalje

Zaključak o usvajanju programa rada JU Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu – dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2015 doc
docx

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ – pdf

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Centra za kulturu Tivat za 2013.g  – dalje

ODLUKE:

Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat – dalje

Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat – dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013.g  – dalje

Program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2014 godinu – dalje

Zaključak o usvajanju programa rada JU Sporstka dvorana Tivat sa finansijskim planom za 2014. godinu – dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2015 godinu – 
dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ – dalje

 

ODLUKE:

SO od 20.06.2013.

 • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Sportska dvorana“ Tivat – dalje

SO od 28.12.2012.

 •  Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivat – dalje

SO od 06.11.2012.

 • Odluku o izmjeni i dopuni o organizovanju JU „Sportska dvorana“ u Tivtu  – dalje

Spisak i cjenovnik komunalnih usluga – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2018. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2017. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2016. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ za 2013.godinu  – dalje

Program rada sa finansijskim planom DOO Komunalno Tivat za 2014 godinu – dalje

Zaključak o usvajanju programa rada DOO Komunalno sa finansijskim planom za 2014. godinu – dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2015 godinu – dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat – dalje

 

ODLUKE:

 

SO od 25.07.2013.

 • Odluka o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat – dalje

SO od 20.06.2013.

 • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „Komunalno“ Tivat – dalje

SO od 06.11.2012.

 • Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Komunalno“ Tivat  – dalje

SO od 27.08.2012.

 • Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP „Komunalno“ Tivat – dalje

SO od 17.07.2012.

 • Odluka o izmjenama odluke o organizovanju JKP – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2018. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2017. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2016. godinu – PDF

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2013.g  – dalje

Program rada sa finansijskim planom DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2014. godina – dalje

Zaključak o usvajanju programa rada sa finansijskim planom za 2014. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

Odluka o Izvještaju o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ – dalje

Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ – dalje

ODLUKE:

 

SO od 25.07.2013.

 • Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje
 • Odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

SO od 28.12.2012.

 •   Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

SO od 06.11.2012.

 • Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

SO od 27.08.2012.

 • Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

SO od 17.07.2012.

 • Odluka o izmjenama odluke o organizovanju ViK – PDF

ODLUKE:

SO od 28.12.2012.

 • Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „Vodacom“ Doo – dalje

STATUT  – dalje

Podaci iz Centralnog privrednog registara – dalje

Ugovor sa Opštinom Tivat za 2013 godinu – dalje

RADIO TV Revizorski izvjestaj 2013 potpisano – dalje

Programski principi i profesionalni standardi Lokalnog javnog radio-difuznog servisa »Radio Tivat« – dalje

Izvještaj nezavisnog revizora za 2012 – dalje

Izvještaj za 2012 – dalje

Izvještaj o emisijama u 2012 – dalje

 

ODLUKE:

 

SO od 28.12.2012.

 

 • Odluka o imenovanju članova Savjeta Doo Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ – dalje

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2013.g  – dalje

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2015 godinu – dalje

Izvještaj o radu za 2015. godinu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat – dalje

Partneri