• Crnogorski

Slobodan pristup informacijama

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama – PDF
 • Zahtjev za pristup informaciji – PDF
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu
 • Sekretarijata za finansije
 • Sekretarijata za uredjenje prostora
 • Sekretarijata za privredu
 • Sekretarijata za društvene djelatnosti
 • Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcije za investicije
 • Direkcije za imovinsko-pravne poslove
 • Službe zaštite
 • Službe za unutrašnju reviziju
 • Službe Predsjednika opštine  – PDF
 • Službe Glavnog administratora – PDF
 • Skupštine opštine Tivat – PDF
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko-pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko-pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko-pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko-pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora

Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi 2010-2018. godina – ARHIVA

2020

 • Novembar 2020. – WORD
 • Septembar 2020. – WORD
 • Avgust 2020. – WORD
 • Jul 2020. – WORD
 • Jun 2020. – WORD
 • Maj 2020. – WORD
 • April 2020. – WORD
 • Mart 2020. – WORD
 • Februar 2020. – WORD
 • Januar 2020. – WORD

2019

 • Decembar 2019 – WORD
 • Novembar 2019 – WORD
 • Oktobar 2019 – WORD
 • Septembar 2019 – WORD
 • Avgust 2019 – WORD
 • Jul 2019 – WORD
 • Jun 2019 – WORD
 • Maj 2019 – WORD
 • April 2019 – WORD
 • Mart 2019 – WORD
 • Februar 2019 – WORD
 • Januar 2019 – WORD

2018

 • Decembar 2018 – WORD
 • Novembar 2018 – WORD
 • Oktobar 2018 – WORD
 • Septembar 2018 – WORD
 • Avgust 2018 – WORD
 • Jul 2018 – WORD
 • Jun 2018 – WORD
 • Maj 2018 – WORD
 • April 2018 – WORD
 • Mart 2018 – WORD
 • Februar 2018 – WORD
 • Januar 2018 – WORD

2017

 • Decembar 2017 – WORD
 • Novembar 2017 – WORD
 • Oktobar 2017 – WORD
 • Septembar 2017 – WORD
 • Avgust 2017 – WORD
 • Jul 2017 – WORD
 • Jun 2017 – WORD
 • Maj 2017 – WORD
 • April 2017 – WORD
 • Mart 2017 – WORD
 • Februar 2017 – WORD
 • Januar 2017 – WORD

 

 • Spisak lokalnih službenika i namještenika u organima lokalne uprave Opštine Tivat – WORD
 • Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat – PDF

Partneri