Program javnih rasprava o budžetu opštine Tivat za 2020.godinu

16 nov 2020

Program javnih rasprava – PDF

Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020.godinu – WORD

Nacrt Odluke o budžetu za 2021.godinu – WORD