• Crnogorski

Predsjednički i lokalni izbori

15.09.2020. – 21.09.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

07.09.2020. – 14.09.2020.

 

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

01.09.2020. – 06.09.2020.

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

24.08.2020. – 31.08.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

17.08.2020. – 23.08.2020.

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

10.08.2020. – 16.08.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

03.08.2020. – 10.08.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

27.07.2020. – 03.08.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

20.07.2020. – 26.07.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

13.07.2020. – 20.07.2020.

Nissan Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

06.07.2020. – 13.07.2020.

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

29.06.2020. – 05.07.2020.

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

21.06.2020. – 29.06.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

10.03.2020. – 16.03.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

03.03.2020. – 09.03.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

25.02.2020. – 02.03.2020

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

18.02.2020. – 24.02.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

11.02.2020. – 17.02.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Renault Megan TV-CG 003 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

Thalia TV-CG 009 – PDF

VW Golf 5 TV-CG 038 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

04.02.2020. – 10.02.2020.

NISSAN Qashqai TV-MN 001 – PDF

Ford Mondeo TV-CG 001 – PDF

Renault Megan TV-CG 002 – PDF

Dacia Sandero TV-MN 003 – PDF

Duster TV-CG 004 – PDF

Ford C-max TV-CG 005 – PDF

Ford Fusion TV-CG 006 – PDF

Renault Clio TV-CG 007 – PDF

Ford C-max TV-CG 008 – PDF

VW Caddy TV-CG 039 – PDF

FIAT Tipo TV-CG 095 – PDF

DACIA Sandero TV-CG 100 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 106 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 013 – PDF

Dacia Sandero TV-CG 014 – PDF

21.09.2020. – 27.09.2020. – detaljnije

14.09.2020. – 20.09.2020. – detaljnije

07.09.2020. – 13.09.2020. – detaljnije

01.09.2020. – 06.09.2020. – detaljnije

24.08.2020. – 31.08.2020. – detaljnije

17.08.2020. – 23.08.2020. – detaljnije

10.08.2020. – 16.09.2020. – detaljnije

03.08.2020. – 09.08.2020. – detaljnije

27.07.2020. – 02.08.2020. – detaljnije

20.07.2020. – 26.07.2020. – detaljnije

15.07.2020. – 19.07.2020. – detaljnije

06.07.2020. – 14.07.2020. – detaljnije

29.06.2020. – 05.07.2020. – detaljnije

20.06.2020. – 28.06.2020. – detaljnije

10.03.2020. – 16.03.2020. – detaljnije

03.03.2020. – 09.03.2020. – detaljnije

25.02.2020. – 02.03.2020. – detaljnije

18.02.2020. – 24.02.2020. – detaljnije

11.02.2020. – 17.02.2020. – detaljnije

04.02.2020. – 10.02.2020. – detaljnije

21.05.2018 – 27.05.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– DACIA Sandero TV-CG 100

14.05.2018 – 20.05.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

07.05.2018 – 13.05.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C – max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

30.04.2018 – 06.05.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C – max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

23.04.2018. – 29.04.2018

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 002

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

16.04.2018. – 22.04.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 002

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

09.04.2018. – 15.04.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

 FORD C – max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Golf V TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100 

02.04.2018. – 08.04.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-Max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

26.03.2018. – 01.04.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-Max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

19.03.2018. – 25.03.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

 FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Golf V TV CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

12.03.2018 – 18.03.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

05.03.2018 – 11.03.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Golf V TV CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

26.02.2018. – 04.03.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megane TV-CG 002

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG 008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

19.02.2018 – 25.02.2018

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megan TV-CG 002

– RENAULT Megan TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG-008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Golf 5 TV-CG 038

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

12.02.2018 – 18.02.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megan TV-CG 002

– RENAULT Megan TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG-005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG-008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

05.02.2018 – 11.02.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megan TV-CG 002

– RENAULT Megan TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG-005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG-008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

29.01.2018 – 04.02.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

– FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Talisman TV-MN 002

– RENAULT Megan TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG-005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

– FORD C-max TV-CG-008

– RENAULT Thalia TV-CG 009

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

 

20.01. 2018 – 28.01.2018

 

– NISSAN Qashqai TV-MN 001

 FORD Mondeo TV-CG 001

– RENAULT Megane TV-CG 003

– DACIA Duster TV-CG 004

– FORD C-max TV-CG 005

– FORD Fusion TV-CG 006

– RENAULT Clio TV-CG 007

 FORD C-max TV-CG 008

– DACIA Sandero TV-CG 013

– DACIA Sandero TV-CG 014

– VW Caddy TV-CG 039

– FIAT Tipo TV-CG 095

– DACIA Sandero TV-CG 100

Partneri