• Crnogorski

Opštinska izborna komisija

Kontakt telefon: 032/661-350, 069/356-689

POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE – PDF

Ukoliko želite provjeriti da li se nalazite u biračkom spisku, to možete uraditi na ovoj adresi – www.biraci.me

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 21.12.2017. – WORD
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 07.11.2017. – WORD
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 20.09.2016. – WORD
Odluka o dopuni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – 20.09.2016. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – 28.06.2016. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije -25.11.2015. – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD
Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – WORD

Izborni kalendar nastavka radnji OIK Tivat – PDF

Radno vrijeme OIK je svakog radnog dana od 08h do 14h.

Za više informacija kliknite ovdje

Odluka o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštini opštine Tivat za 5. April 2020. godine – PDF

Odluka o najmanjem broju potpisa birača podrške izbornoj listi – PDF

Zbirna izborna lista – PDF

Zapisnici sa sjednica – detaljnije

Rješenja – detaljnije

Izborni kalendar radnji Opštinske izborne komisije Tivat za izbor odbornika u skupštini Opštine Tivat za izbore koji će se održati 05.04.2020. godine – PDF

ZAPISNIK sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.03.2018.godine – dalje

OBAVJEŠTENJE  – Opštinska izborna komisija obavještava sve političke partije koji u skladu sa rješenjem br. 21/18 od 15.03.2018. godine, imaju pravo na predsjednike biračkih odbora, da će žrijebanje za iste biti održano 26.03.2018. godine u 10:00 časova, u prostorijama Opštinske izborne komisije (Sala 15c u Opštini Tivat) – dalje

 

Opštinska izborna komisija – Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Predsjedničke izbore koji će se održati 15.04.2018. godine – dalje

 

Rješenje o stalnom sastavu biračkih odbora za predsjednike biračkih odbora  – dalje

 

Odluka o dodjeli korišćenja službenog vozila Opštinskoj izbornoj komisiji – dalje

 

Opštinska izborna komisija :

Telefon za informacije: 032/661-350

Email adresa: glavniadministrator@opstinativat.com

Adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat

Rezultati po biračkim mjestima – dalje

Izvještaj o rezultatima glasanja za poslanike na području opštine Tivat – dalje

Službena zabilješka 12.10.2016. – dalje

Obavještenje za obuku – instruktažu – dalje

Rešenja o imenovanju biračkih odbora – dalje

PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – dalje

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINU OPŠTINE TIVAT ODRŽANIH 17.04.2016. GODINE – dalje 

PROŠIRENI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – dalje

RASPORED PODJELE IZBORNOG MATERIJALA PO BIRAČKIM MJESTIMA – dalje

Instruktaža (obuka ) za predsjednike i članove biračkih odbora  i njihove zamjenike – dalje

Opštinska izborna komisija obavještava sve političke subjekte da će u subotu 02.04. 2016 godine u Opštinskoj izbornoj komisiji biti dežurni  u vremenu od 08-14h Spasoje Ljesar a u vremenu od 14 -18 h Elvis Mustajbašić.

RASPORED DEŽURSTVA OIK

Komisija je utvrdila raspored dežurstva za dan 21. i 22. 03. 2016. godine i to na sledeći način:
21.03. – do 15h dežurna Jovanka Laličić, a od 16h do 20h Spasoje Ljesar.
22.03. – do 15h dežurna Jovanka Laličić, od 15h do 19h Elvis Mustajbašić, od 19h do 21h Milentije Mandić, od 21h do 24h Jovanka Laličić i Selma Krstović

12.03.2016. godine u pripravnosti/dežurna Selma Krstović 067 687 444.

Na sjednici Opštinske izborne komisije održanoj dana 17.02.2016. godine, utvrđen je plan dežurstva za period od 17.02.-22.02.2016. godine, radnim danima od 07h-15h.

Za pružanje informacija u vezi izbora za gore navedeni period zadužena je član OIK Selma Krstović br. tel. 069 387 451 i zamjenica Predsjednice OIK Ana Matijević, br. tel. 069 215 536.

Od 22. 02. 2016. godine, OIK će   utvrditi drugačiji raspored dežurstva o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obaviješteni.

Saopštenje za javnost – dalje

Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije – dalje

Rokovnik radnji Opštinske izborne komisije Tivat za izbore odbornika u Skupštini opštine Tivat za izbore koji će se održati 17 Aprila 2016 godine – dalje

SAOPŠTENJE – dalje

Uputstvo o postupku davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika-poslanika – dalje

Uputstvo o sadržini i obliku obrazaca – dalje

ZBIRNA IZBORNA LISTA – dalje 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor obornika i poslanika – dalje

Na  osnovu izvršenog žrijebanja  za predsjednike biračkih odbora raspored predsjednika  biračkih odbora po pojedinim partijama i  biračkim mjestima je slijedeći  – dalje

REDOSLJED IZBORNIH LISTA NA GLASAČKOM LISTIĆU I ZBIRNOJ IZBORNOJ LISTI

DPS –EVROPSKI TIVAT broj 1

Demokratska srpska stranka – imaš za koga da glasaš-Nismo svi isti broj 2

ETO ZATO SNP – VLADO ŠANJO SAMARDŽIĆ broj 3

SVETIONIK SIGURNE LUKE –LIBERALI TIVTA broj 4

SRPSKA RADIKALNA STRANKA broj 5

SOCIJALDEMOKRATE- Ivan Brajović STABILNO I DOSLJEDNO ZA TIVAT broj 6

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA –Vjerni Tivtu broj 7

SDP ČIST IZBOR-Krsto Bošković broj 8

Cdu, Neven Staničić, Vakat je za Tivat broj 9

BOKEŠKI FORUM TIVAT broj 10

Tivatska akcija –Sačuvajmo Tivat zajedno broj 11

ARSENAL ZA TIVAT broj 12

Bokeški forum – Tivat
pdf

Socijaldemokrate – Ivan Brajović Stabilno i dosljedno za Tivat
pdf

Arsenal za Tivat
pdf

Hrvatska građanska inicijativa – Vjerni Tivtu
pdf

Svetionik sigurne luke – Liberali Tivat
pdf

Demokratska srpska stranka – Imaš koga da glasaš – Nismo svi isti
pdf

SDP Čist izbor – Krsto Bošković
pdf

Srpska radikalna stranka
pdf

CDU – Neven Staničić, Vakat je za Tivat
pdf

DPS – Evropski Tivat
pdf

Tivatska akcija – Sačuvajmo Tivat zajedno
pdf

Eto zato SNP – Vlado Šanjo Samardžić
pdf

PRELIMINARNI REZULTATI U OPŠTINI TIVAT – dalje

Rješenja za biračke odbore:

BM br.1-LEPETANE – dalje

BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVA – dalje

BM br.3 SELJANOVO – dalje

BM br.4 SELJANOVO I – dalje

BM br.5 -TIVAT MAŽINA – dalje

BM br.6 -TIVAT CENTAR I – dalje

BM br.7-TIVAT KALIMANJ I – dalje

BM br.8-TIVAT ČEŠLJAR – dalje

BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOK – dalje

BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALA – dalje

BM br.11-GRADIOŠNICA I – dalje

BM br.12-ĐURAŠEVIĆI – dalje

BM br.13-RADOVIĆI – dalje

BM br.14-KRAŠIĆI – dalje

BM br.15- SELJANOVO II – dalje

BM br.16- TIVAT CENTAR II – dalje

BM br.17- TIVAT KALIMANJ II – dalje

BM br.18- GRADIOŠNICA II – dalje

BM br.19- TIVAT MAŽINA I – dalje

Rješenje o konačnom zaključivanju biračkog spiska – dalje

Zaključak o ispunjenju uslova za odredjivanje predstavnika predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak – Utvrđuje se da je Goran Božović iz Tivta JMB 3006983230023 opunomoćeni predstavnik kandidata za Predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak o ispunjenju uslova za odredjivanje predstavnika predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Zaključak – Utvrđuje se da je Marković Miljan iz Tivta JMB 2912980234017 opunomoćeni predstavnik predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića u prošireni sastav Opštinske izborne komisije – dalje

Opštinska izborna komisija Tivat oglašava BIRAČKA MJESTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 07.04.2013  –  dalje

Telefon za informacije: Jovanka Laličić  Predsjednik OIK-e   069-042-655

Opštinska izborna komisija daje sledeće saopštenje

Sve potrebne informacije u vezi predstojećih parlamentarnih izbora možete dobiti na telefone:
 Jovanka Laličic                                069 042 655
Predsjednik OIK-a

Elvis Mustajbašić                               067 509 301
Zapisnik sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.09.2012.godine sa  početkom u 14 h –
dalje

Rješenja za biračke odbore:

 • BM  br.1-LEPETANE – dalje
 • BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVA – dalje  
 • BM br.3 SELJANOVO – dalje
 • BM br.4 SELJANOVO I – dalje
 • BM br.5 -TIVAT MAŽINA – dalje
 • BM br.6 -TIVAT CENTAR I – dalje
 • BM br.7-TIVAT KALIMANJ I – dalje
 • BM br.8-TIVAT ČEŠLJAR – dalje
 • BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOK – dalje
 • BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALA – dalje
 • BM br.11-GRADIOŠNICA I – dalje
 • BM br.12-ĐURAŠEVIĆI – dalje
 • BM br.13-RADOVIĆI – dalje
 • BM br.14-KRAŠIĆI – dalje
 • BM br.15- SELJANOVO II – dalje
 • BM br.16- TIVAT CENTAR II – dalje
 • BM br.17- TIVAT KALIMANJ II – dalje
 • BM br.18- GRADIOŠNICA II – dalje
 • BM br.19- TIVAT MAŽINA I – dalje

Opštinska izborna komisija radi svakog radnog dana od 8 h – 15 h. Telefoni za informacije :
 
Jovanka Laličić         069-042-655
   Predsjednik

Branislav Mirčić       069-023-566
Sekretar

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2012 – dalje

PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2012 – dalje

RJESENJA ZA BIRACKE ODBORE – dalje

Prošireni sastav biračkih odbora – dalje

Zapisnik sa XI sjednice Opštinske izborne komisije održane 13.03.2012.godine sa  početkom u 14 h – dalje

Javno objavljivanje zbirne izborne liste za izbor odbornika – dalje

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA – dalje
Spisak kandidata proglašenih i potvrđenih izbornih lista – dalje

 
PREDAJA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE JE DO 1. MARTA 2012. GODINE

Obavještenje o ŽRIJEBANJU –
dalje

VAŽNO – dalje

FINANSIRANJE PARTIJA – dalje

 • UPUTSTVO O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA – dalje
 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE – dalje

 

–  Utvrdjene i proglasene izborne liste:

1. Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde –  S P I S P – GLASAJMO ZA SEBE – VRATIMO PRAVO NA ŽIVOT

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc
OBRAZAC
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc
OBRAZAC

2. Liberalna partija Crne Gore  i grupa slobodnih građana Tivta – Liberalno građanska alternativa ”Ovo je I moj grad”

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJIČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

3. Pokret za promjene – POKRET ZA PROMJENE NEBOJŠA  MEDOJEVIĆ

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

OBRAZAC
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

OBRAZAC

4. Demokratska srpska stranka, Stranka srpskih radikala i nezavisni kandidati  pod nazivom Imaš za koga da glasaš-nismo svi isti( DSS-dr Ranko Kadić, SSR,nezavisni kandidati)

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

5. Podnosilac izborne liste Narodna stranka- Veselin  Kovačević“ NEĆEMO STATI“

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

6. NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA-ANDRIJA MANDIĆ
doc

RJEŠENJE
doc
ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

7. HRVATSKA  GRAĐANSKA INICIJATIVA – VJERNI TIVTU

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
jpg

8. Socijalistička narodna  partija kao podnosilac liste SNP -ZNA SE

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

OBRAZAC
doc

9. Socijaldemokratska partija pod nazivom SDP TIVAT – DOSLJEDNO DALJE

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK 1
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

10. Demokratska partija socijalista pod nazivom  “Demokratska partija socijalista-pobjeda kontinuiteta Dragan Kankaraš“

doc

RJEŠENJE
doc

ZAKLJUČAK
doc

ZAKLJUČAK1
doc

DOKUMENTI
doc

ZAKLJUČAK ZA PROŠIRENI SASTAV
doc

Partneri