• Crnogorski
  • English

Obrasci/Zahtjevi

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Zahtjev za korišćenje sale – PDF

Dostava zahtjeva elektronskim putem, za sve sekretarijate, na e-mail pisarnica@opstinativat.me

Poreska prijava za pravna lica – WORD

Poreska prijava za fizička lica – WORD

Poreska prijava prireza – PDF

Poreska prijava takse – PDF

Prijava za članski doprinos – WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse – PDF

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata – Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta – zahtjev izvod

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova – zahtjev utu – OPŠTINA TIVAT novi

Zahtjev za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremeni objekat – zahtjev utu – Privremeni

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj:

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta/ulice u cilju dovođenja tehničke infrastrukture WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelimično zatvaranje saobraćaja na dijelu lokalnog puta / ulice u naselju, odnosno privremenu izmjenu režima saobraćaja u slučaju rekonstrukcije puta ili izvođenja radova WORD

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja u cilju održavanja sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu WORD

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine WORD

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima najveće dozvoljene mase više od 5 t a najviše do 12 t WORD

Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom WORD

Vodoprivreda i poljoprivreda:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji WORD

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole WORD

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za marikulturu WORD

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti WORD

Zahtjev za izdavanje vodnih uslova za marikulturu WORD

Zahtjev za izdavanje vodnih uslova WORD

Turizam, ugostiteljstvo i preduzetništvo:

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – pravno lice WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta 2018 – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za privremene objekte – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacija WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnostiu u pokretnom objektu – pravna lica WORD

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti WORD

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja catering usluga (za pravna lica) WORD

Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti 2018 WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018 – za preduzetnika WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018- za pravno lice WORD

Prijava za upis kampa u CTR_fizičko lice WORD

Prijava za upis kampa u CTR_pravno lice WORD

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi)_pravno lice WORD

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi)_fizičko lice WORD

Zahtjev za izdavanje nove licence za doo WORD

Zahtjev za izdavanje nove licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava – vozila WORD

Zahtjev za izvod licence za doo WORD

Zahtjev za izvod licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_fizička lica WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_pravna lica WORD

Zahtjev za ovjeru cjenovnika WORD

Zahtjev za produženje licence za doo WORD

Zahtjev za produženje licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za taxi legitimaciju za doo WORD

Zahtjev za taxi legitimaciju za preduzetnika WORD

Obrazci za sport

Obrazac br. 6 – Polugodišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Obrazac br. 5 – Godišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Zahtjev za prenos sredstava sportskim organizacijama  WORD

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. god. detaljnije

Obrazac br.1, prijava na konkurs WORD

Obrasci za dodjelu Studentske nagrade

Prijava na konkurs za studentsku nagradu Opštine Tivat za 2019. godinu PDF

Obrasci za Konkurs za dodjelu stipendija

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – PDF

Obrasci za NVO

Obrazac za prijavu –WORD

Revidirani budžet za projekat – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Obrasci za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program – dalje

Zahtjev za otkup zemljišta PDF

Zahtjev za privođenje plana namjeni PDF

Zahtjev za prijem kod predsjednika Opštine – WORD

Zahtjev za pristup informaciji – PDF

Obrazac za prijavu – dalje

Revidirani budžet za projekat – dalje

Zahtjev za prenos sredstava – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Ustanove Grada