• Crnogorski
  • English

Obrasci/Zahtjevi

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Poreska prijava za pravna lica – WORD

Poreska prijava za fizička lica – WORD

Poreska prijava prireza – PDF

Poreska prijava takse – PDF

Prijava za članski doprinos – WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse – PDF

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj:

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta/ulice u cilju dovođenja tehničke infrastrukture WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelimično zatvaranje saobraćaja na dijelu lokalnog puta / ulice u naselju, odnosno privremenu izmjenu režima saobraćaja u slučaju rekonstrukcije puta ili izvođenja radova WORD

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja u cilju održavanja sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu WORD

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine WORD

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima najveće dozvoljene mase više od 5 t a najviše do 12 t WORD

Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom WORD

Zahtjev za otkup zemljišta PDF

Zahtjev za privođenje plana namjeni PDF

Zahtjev za prijem kod predsjednika Opštine – WORD

Zahtjev za pristup informaciji – PDF

Partneri