• Crnogorski
  • English

Međunarodna Saradnja

Opština Tivat je član mnogih međunarodnih asocijacija. Održavamo kontakte pogotovu sa gradovima i zemljama iz okruženja. Potpisali smo Povelju o bratimljenju sa gradom Aleksinom iz Tulske oblasti, opštinom Karpoš iz Makedonije, San Giacomo Degli Schiavoni iz provincije Camobaso, kao i Sremskim Karlovcima iz Vojvodine.

Sa Opštinom Konjic iz BiH, sa kojom smo bili pobratimi prije 90-ih godina, obnovili smo kontakte i ponovo uspostavili bratske odnose. Aktivni smo članovi Jadranske Euroregije koja obuhvata 27 članova iz 7 zemalja, kao i Eurodistrikta koji čine pet primorskih opština iz Crne Gore, jedanaest opština iz regije Campobaso iz Italije i jedna opština iz Albanije, što će nam omogućiti pristup evropskim fondovima. Održavamo manifestacije sa gradovima u Vojvodini, sa Pulom u Istri, aktivno smo uključeni u sve manifestacije Crne Gore koji na pravi način promovišu običaje, tradiciju i kulturu Tivta i Boke.

Opština Tivat je aktivan član EURODISTRIKTA, asocijacije 17 gradova iz Italije, Crne Gore i Albanije, čiji je cilj zajednički nastup i aktivnosti vezano za apliciranje na projektima za dobijanje sredstava iz IPA fondova predpristupne pomoći. U sklopu ovih aktivnosti, kao i u sklopu aktivnosti prekogranične saradnje, Opština Tivat je aplicirala na više projekata iz oblasti energetske efikasnosti, kulture, održivog razvoja i zaštite mora i okruženja.

Gradovi i Opštine pobratimi

Kontinuirana komunikacija i aktivnosti na očuvanju saradnje i unapređivanju odnosa sa gradovima i opštinama pobratimima:

Opština Tivat registrovana je u PADOR  (“Potential Applicant Data Online Registration) bazi podataka pri Evropskoj komisiji.  EuropeAid ID (Identifikacioni broj) Opštine Tivat je      ME-2012-ESY-1201229981

Partneri