Lokalna uprava o ekonomskim mjerama i vidovima podrške sa poljoprivrednim proizvođačima

04 avg 2020

Predstavnici tivatske lokalne uprave juče su poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Tivat predstavili do sada usvojene i predložene ekonomske mjere koje za cilj imaju podršku privredi i građanima Tivta. Sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Petar Vujović, prisutnima je prezentovao opštinske ali i mjere iz III socio-ekonomskog paketa koje je na državnom nivou donijela Vlada Crne Gore.

“Opština Tivat je već usvojenom Odlukom za podršku privredi i građanima u Opštini Tivat donijela mjeru oslobađanja od plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Takođe smo omogućili avansne isplate po osnovu Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede za 2020“, kazao je Vujović. On je naglasio kako se kao izuzetno uspješna pokazala i akcija prodaje domaćih proizvoda tivatskih poljoprivrednih proizvođača na kućnom pragu: „U komunikaciji sa vama početkom aprila smo pokrenuli ovu akcju i ona je imala izuzetno dobar odziv – građanima je omogućeno da lako dođu do domaćeg proizvoda, a poljoprivrednici su dobili priliku da robu plasiraju i tako održe svoje gazdinstvo u teškim trenucima.“

Budžetom Opštine Tivat za ovu godinu predviđena su sredstva za podršku poljoprivredi u iznosu od 23.000,00€, a pomenutom opštinskom Odlukom obuhvaćeno je 14 vrsta podsticaja, i trenutno je raspisano 11 liniija podrške. Sekretar Vujović je pozvao sve poljoprivrednike, ukoliko to nisu učinili, da se jave Sekretarijatu i zatraže podršku.

„Obišli smo značajan broj poljoprivrednih gazdinstava u Tivtu tokom proteklog perioda  i upoznati smo sa problemima koji muče poljoprivredne proizvođače. To su, prije svega, neadekvatna putna  infrastruktura koja vodi do poljoprivrednih gazdinstava, problemi sa plasmanom i pakovanjem proizvoda, nedovoljno budžetskih sredstava“, kazao je Vujović i dodao: „Sekretarijat za turizam i preduzetništvo uočava potrebu uvećanja budžetskih sredstava za podršku poljoprivrednim proizvođačima u narednom periodu i na tome ćemo insistirati prilikom koncipiranja budžeta za narednu godinu. Jedna od naših aktivnosti je i posredovanje kako bismo obezbjedili plasman lokalnih domaćih proizvoda u renomirane tivatske hotele i restorane. Naravno da i tu ima određenih poteškoća, imajući u vidu njihove izuzetno kompleksne zahtjeve, posebno u pogledu ispunjavanja odgovarajućih standarda u kvalitetu i kontinuitetu količine isporučenih proizvoda. Naš je predlog da osnivanjem lokalnog Udruženja poljoprivrednih proizvođača, ojačate svoju poziciju, organizovano i zajednički istupate sa zahtjevima i  na taj način obezbjedite povoljnije uslove za dalji razvoj i plasman vaših proizvoda. Uloga Opštine je da vam bude partner i da vas podrži kroz odgovarajuće subvencije i savjetodavnu pomoć“.

Prisutni poljoprivredni proizviđači su govorili o svojim djelatnostima i problemima na koje nailaze. Samo neke od tema bile su: problemi sa plasmnom proizvedenog mesa i voća, nedostatak vode za navodnjavanje i poljoprivrednih mašina, posljedice prošlogodišnjih poplava, ali i predlozi da se sanira lokalni put koji bi povezivao Račicu i krtoljsko polje.

Nadležan Sekretarijat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje za cilj imaju pomoć tivatskim poljoprivrednicima, a najavljena je i ponovna akcija prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu.

post slika

Galerija