JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE

11 dec 2017

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke – dalje

Mapa sa zonama – dalje