• Crnogorski
 • English

Investiraj u Tivat

 • Odluka o formiranju  – PDF
 • Rješenje o formiranju – PDF
 • Zapisnik sa I konstitutivne sjednice PS – PDF
 • Zapisnik sa II sjednice PS – PDF

 

 • Brošura za osnivanje pravnog lica – WORD
 • Register as an Entrepreneur –  WORD
 • Odluka o lokalnim administrativnim taksama – PDF
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama – PDF
 • Odluka o budžetu za 2020. godinu – PDF
 • Ppt prezentacija o Tivtu – dalje
 • Baza podataka greenfield lokacija – WORD
 • Baza podataka poslovnih prostora – EXCEL
 • Baza podataka privatnih investicija – EXCEL
 • Baza podataka privrednih društava i preduzetnika – EXCEL
 • Projekat ekonomske valorizacije Vrmca – detaljnije

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo

Sekretar – Petar Vujović
adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661- 309
e-mail : preduzetnistvo@opstinativat.com

Partneri