• Crnogorski
  • English

Zdravstvene i socijalne ustanove

Dom Zdravlja, Tivat

Tel: +382 (0) 32/ 671-144
E – mail: domzdravljatv@t-com.me
www.domzdravljativat.me/index.htm

 

Dom zdravlja, Radovići
+382 (0) 32/ 680-190

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat, Budva
Područna jedinica Tivat
Adresa: Luke Tomanovića 2
Rukovodeće lice: mr Željka Stevović, socijalna radnica
Kontakt telefon: 032 674 646
E-mail adresa: zeljka.stevovic@czsr.me
tivat@czsr.me

Broj za prijavu nasilja u porodici: 080 111 111

Partneri