• Crnogorski

Kultura

JU “Centar za kulturu” Tivat

Luke Tomanovića 4
Telefon:
– centrala: +382 (0) 32/ 674-587,
– uprava: +382 (0) 32/ 674-590,
– biblioteka: +382 (0) 32/ 674-588
Kontakt osoba: Neven Staničić, direktor
www.czktivat.me

JU ”Muzej i galerija” Tivat

Trg od kulture 4

Telefon: +382 (0) 32/674-591

E-mail: muzejigalerija.tivat@gmail.com

Kontakt osoba: mr Jelena Bujišić, direktorica

  1. Maskenbali i karnevali, tradicionalne svečanosti na primorju koji se održavaju u periodu od januara do marta.
  2. “Bokeljsko veče” , tradicionalna manifestacija koja se održava u drugoj polovini februara u organizaciji podružnice Bokeljske mornarice iz Tivta.
  3. Festival Mediteranskog teatra “Purgatorije” u organizaciji Centra za kulturu Tivat (izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, koncerti). Održavaju se u periodu od juna do septembra.
  4. Tivatske ljetnje feste u organizaciji Turističke organizacije Tivat su tradicionalne zabave koje se organizuju u ljetnjem periodu od juna do septembra, na plažama i drugim javnim površinama gdje se prezentuju lokalni običaji uz ribu i vino.
  5. Lastovske fešte održavaju se u  avgustu, u Gornjoj Lastvi (kulturno umjetnički program, večeri u mlinu, izložbe) sa ciljem očuvanja kulturnog nasleđa.
  6. Boćarska olimpijada je sportska manifestacija koja se održava u ljetnjem periodu, u julu i avgustu.
  7. Novembarski dani kulture (povodom Dana opštine) i redovni program Centra za kulturu Tivat u toku zimskog perioda (pozorišne predstave, koncerti, izložbe…)
  8. Žučenica fest u organizaciji žena Tivta i Radio Tivta.Održava se u maju i junu.
  9. Osmomartovska proslava žena, u organizaciji žena Tivta.
  10. Tradicionalni Novogodišnji koncert Glazbeno prosvjetnog društva Tivat u decembru mjesecu.

– Kao i mnoge druge manifestacije u organizaciji ustanova kulture, Turističke organizacije, lokalne uprave i NVO sektora.

REGISTAR SPOMEN OBILJEŽJA – OPŠTINA TIVAT – WORD

Partneri